Общи условия

Общи условия

Уважаеми клиенти,

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка, чрез него се приема за съгласие с посочените усповия.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, молим да не използвате този уеб сайт!

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на 2020.bg

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА 2020.bg, С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА 2020.bg (с изключение на линка към настоящите общи условия), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Двайсет 20 ЕООД (наричан по-долу 2020.bg), от една страна и Потребителите на уеб страници и услуги, намиращи се на домейн 2020.bg, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Двайсет 20 ЕООД.

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на 2020.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Двайсет 20 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Пловдви, ул. Авксентий Велешки 9 ет2, ЕИК: 206139329

Условия за използване на 2020.bg

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че 2020.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на 2020.bg. В случай, че в следствие на използването на 2020.bg или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва 2020.bg, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Интернет оборудване, включително компютър, таблет, мобилен телефон или другo. 2020.bg само предоставя информация и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на този уеб сайт, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

Задължения на потребителя при регистриране.

Предвид ползването на 2020.bg, Потребителят се съгласявада предостави:

 • вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни);
 • да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
  В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, 2020.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

Защита на личните данни. Политика за поверителност на 2020.bg.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на 2020.bg при ползване на уеб сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.

В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което 2020.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, 2020.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от 2020.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на 2020.bg

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на 2020.bg се съхраняват, обработват и използват от Двайсет 20 ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във 2020.bg.

2020.bg изрично уведомява Потребителите, че предоставените от него Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

2020.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия за ползване и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от 2020.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на 2020.bg, както и да получават информация за продукти и услуги на 2020.bg на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на 2020.bg, чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички, доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от 2020.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани от Двайсет 20 ЕООД.

2020.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

2020.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия за ползване.

Цели, за които използваме Вашите лични данни
2020.bg използва Вашите Лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.

Целите, с които 2020.bg събира и обработва лични данни, са:

 • за да отговорим на Ваши запитвания;
 • за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
 • за да подобрим качеството на нашите услуги;
 • за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез 2020.bg;
 • за да осигурим ефективно обслужване на нашите клиенти;
 • за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
 • за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
 • за да подобрим съдържанието и функционалността на 2020.bg;
 • за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;
 • за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
 • за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Не споделяме лични данни на трети лица.

2020.bg си запазва правото да разкрива лична информация за Вас, когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на правоприлагащи органи във връзка с наказателно или административно разследване.

2020.bg предоставя лични данни (име, телефонен номер за връзка, адрес за доставка) на куриерски фирми с които 2020.bg има договор, които извършват доставка на стоки, поръчани през 2020.bg.

Промени в Общите условия

Възможно е Двайсет 20 ЕООД да направи промени в Общите условия във връзка с промени в закона, както и при промени в начина на събирането и използването на Вашите лични данни. Ако направим промени, те ще бъдат отразени на сайта на 2020.bg. За тази цел трябва да преглеждате Общите условия, за да сте информирани за актуалните практики. Ако използвате сайта след датата на влизане на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в тази Общите условия. Ако не сте съгласни с някое от измененията, прекратете използването на сайта.

 Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на 2020.bg, можете да се обърнете към infо@2020.bg.

Авторски права на 2020.bg

2020.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на 2020.bg.

Забранява се изрично материалите, публикувани на 2020.bg да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този  уеб сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права. 2020.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между 2020.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права 2020.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предоставени от 2020.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на 2020.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

2020.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на 2020.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието им. С настоящите Общи условия за ползване bqlo.bg информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и 2020.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

Покупка на стоки предоставени от 2020.bg

При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените от нас възможности. По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за online покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Двайсет 20 ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия за ползване, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта. Bqlo.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, bqlo.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Доставка

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен при избор на начин на доставка, по време на поръчка. Срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

Срокът за доставка е от 2-4 дни, от потвърждаване на поръчката.

Възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно. В случай на забавена доставка от страна на Двайсет 20 ЕООД не е предвидена неустойка в полза на Потребителя. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули не е предвидена неустойка в полза на Двайсет 20 ЕООД. Поръчка, неполучена в срок от 14 (четиринайсет) календарни дни след уведомление се анулира.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове, спазвайки условията на чл. 103б от ЗЗП. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху потребителя в момента, в който потребителят или посочено от него трето лице, различно от превозвача, приеме стоките. Когато потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя при предаване на стоките на избрания от него превозвач. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача.

2020.bg може да поиска допълнително потвърждение на извършената поръчка, включително по телефон или електронна поща. Ако Потребителят откаже да предостави изискваната от 2020.bg информация, отказът от предоставянето ѝ автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

При доставка с куриер, точната сума на доставка за избраните от вас стоки ще бъде изписана по време на поръчка! Цената на доставка е дължима на куриерската фирма. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора. 2020.bg не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от 2020.bg обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да се свърже с наш представител на тел. 0888 384 269 или имейл info@2020.bg

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен наш представител по тел. 0888 384 269 или имейл info@2020.bg, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата. При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако 2020.bg не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

Условията за доставка са посочени в раздел Доставка на сайта.

2020.bg запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура. Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива

При изменение на мястото за доставка 2020.bg се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката 2020.bg не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, 2020.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на наш предствител на тел. 0888 384 269 или ел. поща: info@2020.bg.

Заплащане

Цените на Стоките и Услугите, обявени 2020.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство. Авансовото заплащане на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на Потребителя, че е съгласен да заплати авансово стоката, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за покупко-продажба, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента. При плащане по банков път или при плащане с карта, клиентът заплаща само стойността на продуктите.

При заплащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на заявената стока съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на Двайсет 20 ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, 2020.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринайсет) календарни дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, 2020.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, 2020.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

При плащане чрез банкови карти, Потребителят депозира авансово сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като транзакцията на депозита бъде потвърдена, 2020.bgизпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. В случай, че в срок от 14 (четиринайсет) дни от датата на доставка Потребителят откаже частично или изцяло закупените стоки, 2020.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума за тяхното закупуване. В случай, че Потребителят не реализира правото си на отказ от закупените стоки или услуги в горепосочения срок, 2020.bg автоматично трансформира депозита като заплащане на стойността на поръчаните стоки или услуги.

Връщане на закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринайсет) дни от получаване на стоките от склад или на адреса за доставка, в случай, че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени с придружаващата ги документация за покупка и при условията по чл. 55 (здрава стока) от Закона за защита на потребителите.

Удовлетворяването на искане за връщане на стока: Стоката да е в пълна окомплектовка с придружаващата я документация за покупка. При положение, че потребителят не е запазил оригиналната опаковка следва да опакова стоката за транспортиране, с цел запазването ѝ. Препоръчително е опаковането да е съобразено с теглото и съдържанието на стоката. Всеки пакет следва да бъде сигурно запечатан и подсилен по ръбовете. За надеждна опаковка практиката налага използването на поне 2 различни компонента (велпапе/ картон, аеропласт, найлон, стреч фолио и/или тиксо), тъй като риска от нараняване на стоката е за сметка на потребителя до приемането ѝ в склад на /от Служител на/ Търговеца. Силно наранени изделия не подлежат на връщане. Заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж) не се възстановяват.

При отказ от договора Потребителят е длъжен да поеме преките разходи по връщането на стоката (основание чл. 55 ал. 2 ЗЗП). Потребителят има възможност сам да достави стоката до склад на продавача или това да бъде извършено от изрично нотариално упълномощено от него лице. В този случай рискът от случайно повреждане на стоката е изцяло за потребителя до предаването ѝ на представител на 2020.bg. 

При връщане на стоката от страна на Потребителя, продавачът предлага транспорт по ценоразпис. Условията са посочени на страница Доставка на сайта 2020.bg. Търговецът при наличието на хипотезата на т. 5 от чл. 57 ЗЗП, а именно „за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето“ си запазва правото да не удовлетворява искането на потребителя за отказ по чл. 50-56 ЗЗП.

2020.BG | Дамска мода с авторска фотография